Gozun doyuna qeder yukle
---======---

Yukle Yukle
Yukle Yukle
Yukle Yukle
Yukle Yukle
Yukle Yukle
Yukle Yukle
Yukle Yukle
Yukle Yukle
Yukle Yukle
Yukle Yukle
Yukle Yukle
Yukle Yukle
Yukle Yukle
Yukle Yukle
Yukle Yukle
Yukle Yukle
Yukle Yukle
Yukle Yukle
Yukle Yukle

_____
Ana sehife